Hej och välkommen!

Kan du tänka dig en värld utan färg? Det är svårt att föreställa sig en värld utan färger.
Ändå tar vi oftast färgerna i våra liv för givna.

Tänk att aldrig få se en härlig röd blomma eller soluppgång…


Bilder från www.fotoakuten.se

Här hittar du ett material om hur du använder och blandar akrylfärg.
Från primärfärger, sekundärfärger och tertiärfärger går du vidare till
komplementfärger och valörer. Du har fem val du kan göra i menyn.

Det är bara att börja!