Komplementfärger som står mitt emot varandra i färgcirkeln.

Till exempel så är grönt komplement färg till rött och blått till gult.
Dessa skapar stora färgkontraster tillsammans, som många uppfattar som harmoniska.

Komplementfärg kan användas för att förstärka färgupplevelsen av närliggande färger.
Därför är det viktigt att komma ihåg att de komplementfärger man använder för att tona ner med eller förstärka med inte överensstämmer exakt.