Här finns några övningar.

Övning 1:

 

Övning 2:

 

Övning 3:

 

Övning 4:

Tänk på att göra övningarna flera gånger.

 

 

Alla övningar i en film: