En färgs ljusstyrka.

Alltså hur mycket vitt eller svart som blandas med kulören.